ayağı bağlanmak

ayağı bağlanmak

Boş yere oyalanıp kalmak, bir yerden ayrılamamak.


ayağı bağlanmak için benzer kelimeler


ayağı bağlanmak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayağı bağlanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalğab ığaya diziliminde gösterilir.