dili bağlanmak

dili bağlanmak

Dili tutulmak


dili bağlanmak için benzer kelimeler


dili bağlanmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dili bağlanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalğab ilid diziliminde gösterilir.