bayağı sarısalkım

bayağı sarısalkım Fr. cytise

(botanik)


bayağı sarısalkım için benzer kelimeler


bayağı sarısalkım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', 's', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
bayağı sarısalkım kelimesinin tersten yazılışı mıklasıras ığayab diziliminde gösterilir.