Bayesçi kuram

Bayesçi kuram İng. Bayesian theory

Bayesçi kuram için benzer kelimeler


Bayesçi kuram, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'y', 'e', 's', 'ç', 'i', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', şeklindedir.
Bayesçi kuram kelimesinin tersten yazılışı maruk içseyaB diziliminde gösterilir.