bazal lamina

bazal lamina İng. basal lamina, basal membrane

Epitel tabakanın altında bulunan ve hemen altındaki bağ dokudan epiteli ayıran, çeşitli fibrillerden ve aramaddeden oluşan ince tabaka, bazal membran, bazal zar.


bazal lamina İng. lamina basalis

anat. Elektron mikroskobunda gözlenen, bazal zarın epitel hücrelerine komşu olan, lamina rara ve lamina densa olmak üzere ikiye ayrılan katmanı, kaide zarı.


bazal lâmina İng. basal lamina

Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lamininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki tabaka bazal laminaya benzerlik gösterir fakat eksternal lamina olarak isimlendirilir. Kaide zarı.


bazal lamina için benzer kelimeler


bazal lamina, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'a', 'l', ' ', 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', 'a', şeklindedir.
bazal lamina kelimesinin tersten yazılışı animal lazab diziliminde gösterilir.