bedence özürlü

bedence özürlü İng. physically handicapped

Örgenleri, düzgülü gelişimi engelleyecek kadar özürlü olan (kişi).


bedence özürlü için benzer kelimeler


bedence özürlü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'd', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', şeklindedir.
bedence özürlü kelimesinin tersten yazılışı ülrüzö ecnedeb diziliminde gösterilir.