benimsenir özürlü sayısı

benimsenir özürlü sayısı İng. allowable defects

(Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde, örneklemin geçerliliği için başlangıçta saptanan özürlü sayısı.


benimsenir özürlü sayısı için benzer kelimeler


benimsenir özürlü sayısı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'i', 'm', 's', 'e', 'n', 'i', 'r', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
benimsenir özürlü sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas ülrüzö rinesmineb diziliminde gösterilir.