özürlü

özürlü

sf. 1. Özrü olan: “Aydın denen kişilerimizin bile önemli bir bölümü, okuma özürlü.” -A. Boysan. 2. Engelli. 3. Kusuru olan, defolu: Özürlü kumaş.


özürlü İng. handicapped

Gelişimin türlü yanlarıyle öğrenme gücü gibi süreçlerin birisi ya da birkaçında yetersiz ya da sakat olan (kişi).


özürlü Osm. Mayûbe

Osmanlılarda, organlarında sakatlık bulunan kadın tutsaklar takımı.


özürlü için benzer kelimeler


özürlü, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', şeklindedir.
özürlü kelimesinin tersten yazılışı ülrüzö diziliminde gösterilir.