özürlü işe gelememe

özürlü işe gelememe İng. excused absentheeism

İşçilerin, işe sayrılık ya da başka nedenlerle gelememeleri.


özürlü işe gelememe için benzer kelimeler


özürlü işe gelememe, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', ' ', 'i', 'ş', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
özürlü işe gelememe kelimesinin tersten yazılışı ememeleg eşi ülrüzö diziliminde gösterilir.