görme özürlü

görme özürlü İng. visually handicapped

Görme gücünde sınırlı yetersizliklerden başlayarak büsbütün körlüğe dek kaybı olan.


görme özürlü için benzer kelimeler


görme özürlü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', şeklindedir.
görme özürlü kelimesinin tersten yazılışı ülrüzö emrög diziliminde gösterilir.