özürlü birim

özürlü birim İng. defective unit

(nitelik denetimi). Nitelik denetiminde önceden saptanmış ilkeye uymadığından geri çevrilen birim.


özürlü birim için benzer kelimeler


özürlü birim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
özürlü birim kelimesinin tersten yazılışı mirib ülrüzö diziliminde gösterilir.