belirsiz geçmiş zaman

belirsiz geçmiş zaman

bk. duyulan geçmiş zaman


belirsiz geçmiş zaman için benzer kelimeler


belirsiz geçmiş zaman, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
belirsiz geçmiş zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz şimçeg zisrileb diziliminde gösterilir.