duyulan geçmiş zaman eki

duyulan geçmiş zaman eki

Duyulan geçmiş zamanda yapılan bir işi, bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki: -mIş/-mUş: bil-miş, çalış-mış, oku-muş, gül-müş vb. Resmine bakmış bakmış sonra da tanıyamadığını söylemişsin. Bu tertemiz bahar havasında uyuyakalmışız ağaçların altında. Gitmiş kaybolmuş uzakta / Rüya sona ermeden şafakta… (Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, s. 38) vb. Karşıtı görülen geçmiş zaman eki’dir.


duyulan geçmiş zaman eki için benzer kelimeler


duyulan geçmiş zaman eki, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'u', 'l', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
duyulan geçmiş zaman eki kelimesinin tersten yazılışı ike namaz şimçeg naluyud diziliminde gösterilir.