duyulan geçmiş zaman

duyulan geçmiş zaman

bk. duyulan geçmiş zaman kipi.


duyulan geçmiş zaman

bk. öğrenilen geçmiş zaman


duyulan geçmiş zaman için benzer kelimeler


duyulan geçmiş zaman, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'u', 'l', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
duyulan geçmiş zaman kelimesinin tersten yazılışı namaz şimçeg naluyud diziliminde gösterilir.