Bernoulli kelebeği

Bernoulli kelebeği İng. Bernoulli's lemniscate

Dikdörtgenel konaç dizgesindeki denklemi (…)olan eğri.


Bernoulli kelebeği için benzer kelimeler


Bernoulli kelebeği, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'i', ' ', 'k', 'e', 'l', 'e', 'b', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Bernoulli kelebeği kelimesinin tersten yazılışı iğebelek illuonreB diziliminde gösterilir.