Bernoullı kuramı

Bernoullı kuramı

bk. Bernoulli önermesi


Bernoullı kuramı için benzer kelimeler


Bernoullı kuramı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
Bernoullı kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ılluonreB diziliminde gösterilir.