Bernoulli önermesi

Bernoulli önermesi İng. Bernoulli Hypothesis

St. Peterburs çelişkisinin çözümüne yönelik Bernoulli tarafından geliştirilen, bireyin herhangi bir şans oyununda kazanabileceği paranın sağlayacağı fayda ile o oyun için ödeyeceği paranın yol açacağı fayda kaybını karşılaştırarak karar vermesine dayalı önerme. Bu önerme, bireyin geliri arttıkça, gelirin marjinal faydası azalacağı için olasılığı düşük ama getirisinin yüksek olacağını düşündüğü kumar oyunlarına yönelmesine dayanmaktadır.


Bernoulli önermesi için benzer kelimeler


Bernoulli önermesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Bernoulli önermesi kelimesinin tersten yazılışı isemrenö illuonreB diziliminde gösterilir.