Bernoulli sayısı

Bernoulli sayısı İng. Bernoulli number

(olasılık kuramı) (…) dizisinin açılımında ortaya çıkan (…) katsayısı, Bunlara r'yinci dereceden Bennoulli sayıları denir.


Bernoulli sayısı İng. Bernoulli's number

(…)işlevinin açılımının katsayılarının değerlerinden her biri.


Bernoulli sayısı için benzer kelimeler


Bernoulli sayısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'n', 'o', 'u', 'l', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Bernoulli sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas illuonreB diziliminde gösterilir.