beyin arağı

beyin arağı Osm. mişvel-i muh

(biyoloji)


beyin arağı için benzer kelimeler


beyin arağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'a', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
beyin arağı kelimesinin tersten yazılışı ığara niyeb diziliminde gösterilir.