beyin-omurilik ekseni

beyin-omurilik ekseni Osm. mihver-i muhai-i şevkî

(biyoloji)


beyin-omurilik ekseni için benzer kelimeler


beyin-omurilik ekseni, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
beyin-omurilik ekseni kelimesinin tersten yazılışı ineske kilirumo-niyeb diziliminde gösterilir.