beyin-omurilik mikroanjiyopatisi

beyin-omurilik mikroanjiyopatisi İng. cerebrospinal microangiopathy

Domuzlarda ödem hastalığının bir sonucu olarak biçimlenen beyin ve omurilikteki arteryollerde hiyalin birikimi, kas dejenerasyonu ve fibrinoid nekrozla belirgin patolojik değişim, beyin-omurilik anjiyopatisi, serebrospinal anjiyopati.


beyin-omurilik mikroanjiyopatisi için benzer kelimeler


beyin-omurilik mikroanjiyopatisi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'a', 'n', 'j', 'i', 'y', 'o', 'p', 'a', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
beyin-omurilik mikroanjiyopatisi kelimesinin tersten yazılışı isitapoyijnaorkim kilirumo-niyeb diziliminde gösterilir.