beyin-omurilik, sıvığı

beyin-omurilik, sıvığı

bk. beyin-omurilik sıvısı


beyin-omurilik, sıvığı için benzer kelimeler


beyin-omurilik, sıvığı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', '-', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ',', ' ', 's', 'ı', 'v', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
beyin-omurilik, sıvığı kelimesinin tersten yazılışı ığıvıs ,kilirumo-niyeb diziliminde gösterilir.