birincil özsevi

birincil özsevi İng. primary narcissism

(Freudçulara göre) Yeni doğan bebeğin sevgecinin kendi bedenine yöneldiği bir dönem.


birincil özsevi için benzer kelimeler


birincil özsevi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'z', 's', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
birincil özsevi kelimesinin tersten yazılışı iveszö licnirib diziliminde gösterilir.