birincil yakınlar

birincil yakınlar İng. primary kins

Bir çekirdek ailenin üyeleri olan bireyler.


birincil yakınlar için benzer kelimeler


birincil yakınlar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
birincil yakınlar kelimesinin tersten yazılışı ralnıkay licnirib diziliminde gösterilir.