bitki-kesengiller

bitki-kesengiller İng. plantcutters

(Phytotomidae), (Yun. phyton = bitki, Yun.tomia = kesme): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının ses-kasları-gelişigüzeldizililer (Anisomyodi) üst-familyasından bir familya.Gagaları kuvvetli ve dişlidir. Bir cinsi ve bunun çeşitli türleri vardır. Güney Amerikada yaşarlar. Şili bitki-kesen kuşu (Phytotoma rara) türü iyi bilinir.


bitki-kesengiller için benzer kelimeler


bitki-kesengiller, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', '-', 'k', 'e', 's', 'e', 'n', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
bitki-kesengiller kelimesinin tersten yazılışı rellignesek-iktib diziliminde gösterilir.