bitki öldürücüler

bitki öldürücüler İng. herbicides, weedicides

Dünya tahıl üretiminin yaklaşık olarak %10'u yabani otlar nedeniyle kaybedildiğinden dolayı, zararlı otlara karşı kullanılan kimyasal maddeler.


bitki öldürücüler için benzer kelimeler


bitki öldürücüler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 'ö', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'c', 'ü', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
bitki öldürücüler kelimesinin tersten yazılışı relücürüdlö iktib diziliminde gösterilir.