boğaz doldurma

boğaz doldurma

Mısır, kabak gibi bitkilerin diplerini çapalayarak toprakla doldurma.


boğaz doldurma Fr. buttage

(tarım)


boğaz doldurma için benzer kelimeler


boğaz doldurma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ğ', 'a', 'z', ' ', 'd', 'o', 'l', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
boğaz doldurma kelimesinin tersten yazılışı amrudlod zağob diziliminde gösterilir.