doldurma damgası

doldurma damgası İng. fill character

doldurma damgası için benzer kelimeler


doldurma damgası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
doldurma damgası kelimesinin tersten yazılışı ısagmad amrudlod diziliminde gösterilir.