doldurma

doldurma

a. 1. Doldurmak işi: “Cesaretini toplamak için küçük kırbasına şarap doldurmayı unutmamıştı.” -İ. O. Anar. 2. ed. Gereksiz söz ve benzetmelerle dolu anlatım. 3. fiz. Yükleme.


doldurma

Kerpiç, tuğla ile yapılan ahşap duvar.


doldurma İng. fill
doldurma İng. packing

Özdeciklerin, boy ile biçimlerine göre bir oylumu kaplayıp dizilmeleri.


doldurma İng. charging
doldurma Fr. colmatage

(tarım)


doldurma İng. charge

Akımsaklara elektrik akımı yükleme, biriktirme işlemi.


doldurma İng. filling

1. bayındırlık: Bir yeri yükseltme ya da bir çukuru dolgu gereciyle istenilen biçime sokma. 2. madencilik: Maden ocaklarında, çıkarılan töz yerine değersiz dolgu gerecini yerleştirme. 4- yapıcılık: a. Duvardaki yarık, delik vb. dolgu gereciyle kapama, düzeltme, b. İki taş duvarın arasındaki boşluğa dolgu gereçlerini koyma.


doldurma Fr. remplissage

Gerekli olmayan sözler ve benzetmelerle dolu anlatım.


doldurma için benzer kelimeler


doldurma, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
doldurma kelimesinin tersten yazılışı amrudlod diziliminde gösterilir.