delik doldurma

delik doldurma İng. charging a mine hole

delik doldurma için benzer kelimeler


delik doldurma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'o', 'l', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
delik doldurma kelimesinin tersten yazılışı amrudlod kiled diziliminde gösterilir.