doldurma çatkısı

doldurma çatkısı İng. accumulator loading rack

doldurma çatkısı için benzer kelimeler


doldurma çatkısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'a', 't', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
doldurma çatkısı kelimesinin tersten yazılışı ısıktaç amrudlod diziliminde gösterilir.