boş oylum

boş oylum İng. free volume

Sıvı içindeki bir özdeciğin ufak tefek devinimlerine olanak veren, sıvı yapısının sayıtım düzeneği kuramında kullanılan oylum: Vf.


boş oylum için benzer kelimeler


boş oylum, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', ' ', 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
boş oylum kelimesinin tersten yazılışı mulyo şob diziliminde gösterilir.