indirgenmiş oylum

indirgenmiş oylum İng. reduced volume

Belli bir sıcaklık ve basınçtaki özdemsel oylumun, o özdeğin bunalgı noktasındaki oylumuna oranı.


indirgenmiş oylum için benzer kelimeler


indirgenmiş oylum, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
indirgenmiş oylum kelimesinin tersten yazılışı mulyo şimnegridni diziliminde gösterilir.