indirgenmiş biçim yöntemi

indirgenmiş biçim yöntemi İng. reduced-form method

Bir olasılıksal dizgedeki değiştirgeleri kestirmek için önceden saptanmış değişkenler türünden verilen içsel değişkenlerin kullanıldığı bir yöntem.


indirgenmiş biçim yöntemi için benzer kelimeler


indirgenmiş biçim yöntemi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
indirgenmiş biçim yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy miçib şimnegridni diziliminde gösterilir.