indirgenmiş kütle

indirgenmiş kütle İng. reduced mass

Aralarındaki ağırlık özeği değişmeden, iki kütlenin birbirlerine karşı yaptıkları bağıl devinim erkesini veren kütle.


indirgenmiş kütle İng. reduced mass

M ve m gibi, bağlaşımlı iki kütlenin ortak devinimlerini bir tek kütlenin devinimi gibi işlemek için alınan eşdeğer kütle. Bu kütlenin tersi, önceki kütlelerin tersleri toplamına eşittir.


indirgenmiş kütle için benzer kelimeler


indirgenmiş kütle, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'ü', 't', 'l', 'e', şeklindedir.
indirgenmiş kütle kelimesinin tersten yazılışı eltük şimnegridni diziliminde gösterilir.