indirgenmiş önerme

indirgenmiş önerme İng. reduced sentence

Yalınç olmayan bileşenleri yalnızca değilleme, tümel-evetleme ya da tikel-evetleme biçiminde olan bileşik önerme. || Örn. (…) biçimindeki önerme yalınç olduğundan, (…) biçimindeki önerme de yalınç olmayan tek bileşeni (kendisi) tikel-evetleme önermesi olduğundan indirgenmiştir.


indirgenmiş önerme için benzer kelimeler


indirgenmiş önerme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
indirgenmiş önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö şimnegridni diziliminde gösterilir.