indirgenmiş komut takımı bilgisayarı

indirgenmiş komut takımı bilgisayarı İng. reduced instruction set computer (RISC)

(İKTB)


indirgenmiş komut takımı bilgisayarı için benzer kelimeler


indirgenmiş komut takımı bilgisayarı, 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'o', 'm', 'u', 't', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
indirgenmiş komut takımı bilgisayarı kelimesinin tersten yazılışı ırayasiglib ımıkat tumok şimnegridni diziliminde gösterilir.