indirgenmiş polinom

indirgenmiş polinom İng. reduced polynomial

Dereceleri kendi derecesinden küçük polinomların çarpımı biçiminde gösterilmiş polinom.


indirgenmiş polinom için benzer kelimeler


indirgenmiş polinom, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'n', 'o', 'm', şeklindedir.
indirgenmiş polinom kelimesinin tersten yazılışı monilop şimnegridni diziliminde gösterilir.