indirgenmiş parlaklık

indirgenmiş parlaklık İng. reduced brightness

Yanılgıdan ya da herhangi bir etkiden kurtarılmış parlaklık.


indirgenmiş parlaklık için benzer kelimeler


indirgenmiş parlaklık, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'p', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
indirgenmiş parlaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkalrap şimnegridni diziliminde gösterilir.