dönüşül oylum

dönüşül oylum İng. critical volume

Bir sıvının ya da bir uçunun bir gramının dönüşül sıcaklık ve basınç altında kapladığı oylum.


dönüşül oylum İng. critical volome

Dönüşül basınç ve sıcaklıktaki gazın oylumu.


dönüşül oylum için benzer kelimeler


dönüşül oylum, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'l', ' ', 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
dönüşül oylum kelimesinin tersten yazılışı mulyo lüşünöd diziliminde gösterilir.