oylum

oylum

sf. 1. İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. 2. a. Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekân karşılığı. 3. a. Hacim.


oylum

1. Koyak. 2. Büklüm. 3. Kayalık yer. 4. Arazinin bir parçası. 5. Alan, çevre. 6. Ağaç dikilecek çukur.


oylum

1. Parça, bölüm. 2. Girinti çıkıntı.


oylum

Aynı sırada olan şeyler : Hep bir oylum üzerinde.


oylum

1. Kalıp, biçim. 2. Hacim.


oylum

Topluca.


oylum

bk. birim


oylum İng. volume

Bir nesnenin kapsadığı üç boyutlu uzay parçası.


oylum İng. volume

Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç-boyutlu yer. En, boy, yükseklik denilen üç-boyutun çarpımı.


oylum İng. bulk

(Resim, Heykel, Mimarlık) Resimde derinlik etkisi, üç boyutluluk etkisi. Mimarlıkta mekân karşılığı.


oylum İng. volume

1. Bitişik kıyılarının uzunlukları sırayla a, b, c olan dikdörtgenel koşutyüzlü için, abc sayısı. 2. Uzayda bir A sınırlı kümesi için, A nın iç ölçümüyle dış ölçümü çakıştığında oluşan ortak değer. 3. Uzayda bir A sınırsız kümesi için, E ler tüm küpleri dolaştığında, (…)lerin oylumları üstten sınırlı olmak koşuluyla, (…)nin oylumlarının en küçük üst sınırı.


oylum İng. volume

genel uygulayım: Bir nesnenin kapladığı üç boyutlu uzay parçası.


Oylum Köken: T.

Cinsiyet: Kız İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş.


Oylum

Kilis ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Oylum

Trabzon ili, Küçükdere bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


oylum için benzer kelimeler


oylum, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
oylum kelimesinin tersten yazılışı mulyo diziliminde gösterilir.