katılmaz oylum

katılmaz oylum İng. excluded volume

Özdecikler ortamı içinde dolaşan bir özdeciğin taradığı, onun için başka özdeciklerîn kaplayamadığı oylum.


katılmaz oylum için benzer kelimeler


katılmaz oylum, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'z', ' ', 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
katılmaz oylum kelimesinin tersten yazılışı mulyo zamlıtak diziliminde gösterilir.