boyunduruk hakkı

boyunduruk hakkı Osm. Resm-i dönüm, resm-i zemin

bk. kulluk hakkı.


boyunduruk hakkı için benzer kelimeler


boyunduruk hakkı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 'd', 'u', 'r', 'u', 'k', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
boyunduruk hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah kurudnuyob diziliminde gösterilir.