buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince

buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince

“bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir” anlamında kullanılan bir söz.


buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince için benzer kelimeler


buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince, 72 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'ğ', 'd', 'a', 'y', 'ı', 'm', ' ', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'e', 'm', 'e', ' ', 'a', 'm', 'b', 'a', 'r', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'y', 'i', 'n', 'c', 'e', ',', ' ', 'o', 'ğ', 'l', 'u', 'm', ' ', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'e', 'm', 'e', ' ', 'y', 'o', 'k', 's', 'u', 'l', 'l', 'u', 'ğ', 'a', ' ', 'e', 'r', 'm', 'e', 'y', 'i', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince kelimesinin tersten yazılışı ecniyemre ağulluskoy emed rav mulğo ,ecniyemrig arabma emed rav mıyadğub diziliminde gösterilir.