buhar basıncı

buhar basıncı İng. vapor pressure

Belli sıcaklıkta, sıvı ya da katısıyla dengede bulunan buharın gösterdiği basınç.


buhar basıncı için benzer kelimeler


buhar basıncı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'n', 'c', 'ı', şeklindedir.
buhar basıncı kelimesinin tersten yazılışı ıcnısab rahub diziliminde gösterilir.