buhar ışınları

buhar ışınları Fr. rayons de vapeur

(astronomi)


buhar ışınları için benzer kelimeler


buhar ışınları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
buhar ışınları kelimesinin tersten yazılışı ıralnışı rahub diziliminde gösterilir.