buhar eğrisi

buhar eğrisi İng. vapor curve

Gaz-sıvı durum çizgelerinde, buhar bölgesiyle çoktürel bölge sınırını belirleyen çizgi.


buhar eğrisi için benzer kelimeler


buhar eğrisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
buhar eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe rahub diziliminde gösterilir.