buhar kazanı

buhar kazanı

a. Buhar elde etmekte kullanılan kazan.


buhar kazanı İng. steam boiler

Buhar elde etmekte kullanılan kazan.


buhar kazanı için benzer kelimeler


buhar kazanı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
buhar kazanı kelimesinin tersten yazılışı ınazak rahub diziliminde gösterilir.