buharlı tren

buharlı tren

a. Buhar gücüyle çalışan tren.


buharlı tren için benzer kelimeler


buharlı tren, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 't', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
buharlı tren kelimesinin tersten yazılışı nert ılrahub diziliminde gösterilir.