karma tren

karma tren

a. Yolcu ve yük vagonları bulunan, bütün istasyon ve duraklarda duran tren.


karma tren için benzer kelimeler


karma tren, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', ' ', 't', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
karma tren kelimesinin tersten yazılışı nert amrak diziliminde gösterilir.